UBND HUYỆN NGHI XUÂN
TRƯỜNG THCS PHỔ HẢI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG 
ĐỐI VỚI HỌC SINH
 

 
- Căn cứ theo Điều lệ phổ thông, Luật giáo dục của Bộ GD&ĐT.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường và tình hình thực tế của địa phương.
Nay Hiệu trưởng trường THCS Phổ Hải đề ra nội quy áp dụng của những học sinh đang học tập tại nhà trường như sau:
Điều 1: Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
Điều 2: Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
Điều  3: Đi học đúng giờ, buổi sáng vào học lúc 6h45 phút. Không được bỏ tiết, trốn học, nghỉ học không có lý do, khi nghỉ học thì phải có giấy xin phép.
Điều 4: Khi đến trường phải mặc đồng phục theo quy định. Quần sẫm màu, áo trắng đồng phục, đi dép quai hậu. Không mặc quần ngắn, không mặc quần bò mài, nhiều màu, áo trắng có gắn kiểu cách, không đi dép lê, dép xỏ ngón, không bôi son, đánh phấn, không nhuộm tóc, đeo đồ trang sức đi học.
Điều 5: Đến lớp có đầy đủ dụng cụ học tập, giữ trật tự, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, ghi chép bài đầy đủ, không gian lận trong kiểm tra thi cử.
Điều 6: Tuyệt đối cấm mang vũ khí, chất cháy nổ đến trường. Tuyệt đối không thử, không sử dụng, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển ma tuý. Khi phát hiện có dính dáng đến ma tuý phải báo ngay cho các thầy cô và Ban giám hiệu.
- Cấm đọc và lưu hành sách, báo phản động, băng hình đồi trụy.
- Không mua, bán, tàng trữ và sử dụng pháo. Không sử dụng điện thoại trong trường, lớp học.
- Không chơi điện tử, không đánh bạc dưới mọi hình thức, không uống rượu bia, không hút thuốc lá.
- Không được mang điện thoại đến trường
Điều 7: Giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp. Không vẽ bậy lên tường, bàn ghế. Phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản chung.
Điều 8: Lễ phép với thầy cô giáo, tôn trọng người lớn tuổi. Tôn trọng danh dự của Nhà trường. Cấm nói tục, chửi thề, gây gổ đánh nhau trong và ngoài giờ học. Xây dựng tình tình bạn trong sáng lành mạnh.
Điều 9: Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào của nhà trường.
Điều 10: Chấp hành nghiêm chỉnh Luật ATGT – Phòng chống cháy nổ.
                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                 Đã ký


                                                                                            Hồ Thị Hoa
 
Lưu ý: - Bản nội quy này học sinh phải học thuộc và chấp hành nghiêm chỉnh
           - Ở mỗi lớp học đều có để học sinh thực hiện nghiêm túc

NHIỆM VỤ HỌC SINH

1. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của Nhà trường.
2. Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện Điều lệ, nội quy nhà trường; châp hành Pháp luật của Nhà nước.
3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình và tham gia các công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự ATGT.
5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Nhà trường, nơi công cộng, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.
(Điều 38 - Điều lệ trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).